Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Sándor és Várőri Adrienn (továbbiakban: a honlap üzemeltetői) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap üzemeltetői nem járulnak hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járulnak hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap üzemeltetőinek székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik.

A honlap üzemeltetői mindig betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartják maguknak a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtsanak szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatják, megrendelésére nem állítanak ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalják.

MEGELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

Ügyfeleink felé mély bizalommal fordulunk, ezért a törvény által előírt elállási jogon túl megelégedettségi garanciát is vállalunk online tananyagainkra. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy aki egyszer valaminek visszakéri az árát, annak – és bármely családtagjának – visszautasítsuk bármilyen további rendelését. Ilyen esetben, ha a rendszerünk automatikus díjbekérőt vagy számlát állított ki, azt töröljük ill. helyesbítjük, esetlegesen befizetett pénzét visszautaljuk.

A megelégedettségi garancia alá eső pénz visszafizetési kérelemnek a türelmi idő letelte után teszünk eleget. A türelmi idő az írásbeli kérelem beérkezésétől számított minimum 30 naptári nap. A türelmi időszak alatt az igénylő számára nem elérhető a tanfolyami oldalunkon az a kurzus, amelynek árát visszakérte. Az igénylőnek joga van a türelmi időszak alatt visszalépni a megelégedettségi garancia igénybe vételétől, de ez esetben az érintett kurzus(ok)ra a jövőben nem élhet többé a megelégedettségi garanciával.

RÉSZLETFIZETÉS

Ügyfeleinknek a részletfizetés teljes időszaka alatt lehetőségük van akár gyorsabban haladni a programmal, akár időszakosan szüneteltetni, vagy abbahagyni a programot, melyre jelentkeztek. Amennyiben nem egy, hanem több havi részletet is befizet valaki egyazon hónapban, akkor időarányosan ennyivel több leckét adunk hozzá a fiókjához a tanfolyami oldalunkon. Amennyiben valaki szünetelteti, vagy abbahagyja, akkor bármikor a jövőben folytathatják azt onnan, ahol a leckék félbemaradtak. A szüneteltetésig vagy lemondásig vásárolt tananyagai továbbra is elérhetőek lesznek a tanfolyami oldalunkon. A szüneteltetés és a lemondás iránti igényt csak írásban fogadjuk el, címünk: info@tobbminthobbi.hu. A részletfizetés a szüneteltető/lemondó nyilatkozat beérkezését követő hónaptól áll meg. Tehát ha valaki szeretné szüneteltetni/lemondani a programot februártól, akkor január 31-ig be kell küldenie a szüneteltető/lemondó nyilatkozatot, mivel az aktuális havi díjról szóló díjbekérőt minden esetben az adott hónap első napján állítjuk ki. Amennyiben egy adott hónapra a díjbekérőt a következő részletről már kiállítottuk, úgy nincs lehetőség annak lemondására, sem visszaigénylésére, ekkor a szüneteltetés/lemondás a következő hónaptól lép érvénybe. Amennyiben ügyfelünk mégis vissza szeretné igényelni az utolsó havidíjat, arra csak és kizárólag a megelégedettségi garancia keretében van lehetősége. (lásd fent)

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: A honlapon található anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található anyagokból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Várőri Adrienn írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 40.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázzuk a jogtalan felhasználónak akkor, ha a honlapunkon megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtaláljuk egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

A honlap felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa bárhol nyilvánosságra hozott cikk, bejegyzés, poszt, komment, hang- vagy videófelvétel, nyilvános előadás tartalmazza a jogellenes módon átvett szövegünket, akkor azért 40.000 HUF/nap/kép, mondat kötbért fizet a honlap üzemeltetőinek. Jelen honlap szövegének átvételével a felhasználó kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást.

Amennyiben tudomásunkra jut a jogellenes használat ténye, úgy nem közvetlenül a jogsértőhöz, hanem a jogsértő költségére közjegyzőhöz fordulunk, hogy közokiratban tanúsítsa a jogellenes másolás tényét. A közokiratban hitelesített dátumtól kezdődően minden nap kiszámlázzuk a jogsértőnek a kötbért, és ezzel egy időben ügyvédhez fordulunk.

A Több mint hobbi összes blogbejegyzése, összes ingyenes tanulmánya és hírlevél sorozata, valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Kovács Sándor és Várőri Adrienn jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

Az oktató anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oktató anyagból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Várőri Adrienn írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 40.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázzuk a jogtalan felhasználónak akkor, ha a tananyagainkban megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtaláljuk egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

NAIH szám: NAIH-77008/2014

Adószám: 67040845-1-27

Jelen ASZF részét képezi tőle elválaszthatatlanul a Több mint hobbi Adatkezelési Nyilatkozata, mely itt érhető el: https://tobbminthobbi.hu/adatvedelem