Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2022. október 16-tól

(A régi ÁSZF-et lásd itt: https://tobbminthobbi.hu/wp-content/uploads/2022/11/ASZF_20221015ig.pdf)

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Várőri Adrienn (továbbiakban: a honlap üzemeltetői) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap üzemeltetői nem járulnak hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járulnak hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap üzemeltetőinek székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik.

A honlap üzemeltetői mindig betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartják maguknak a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtsanak szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatják, megrendelésére nem állítanak ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalják.

MEGELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

Ügyfeleink felé mély bizalommal fordulunk, ezért a törvény által előírt elállási jogon túl megelégedettségi garanciát is vállalunk online tananyagainkra. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy aki egyszer valaminek visszakéri az árát, annak – és bármely családtagjának – visszautasítsuk bármilyen további rendelését. Ilyen esetben, ha a rendszerünk automatikus díjbekérőt vagy számlát állított ki, azt töröljük ill. helyesbítjük, esetlegesen befizetett pénzét visszautaljuk.

A megelégedettségi garancia alá eső pénz visszafizetési kérelemnek a türelmi idő letelte után teszünk eleget. A türelmi idő az írásbeli kérelem beérkezésétől számított minimum 30 naptári nap. A türelmi időszak alatt az igénylő számára nem elérhető a tanfolyami oldalunkon az a kurzus, amelynek árát visszakérte. Az igénylőnek joga van a türelmi időszak alatt visszalépni a megelégedettségi garancia igénybe vételétől, de ez esetben az érintett kurzus(ok)ra a jövőben nem élhet többé a megelégedettségi garanciával.

A Megelégedettségi garancia időtartama minden tananyagnál az aktuálisan meghirdetett akció szerint számolandó. A Megelégedettségi garanciát a számlán feltüntetett teljesítés dátumától számoljuk.

A részletfizetési program esetében a Megelégedettségi garancia kezdőnapját az első részlet teljesítésének számlán feltüntetett dátumától számoljuk, tehát ebben az esetben megelégedettségi garanciát csak a program 3 hónapjára vállalunk.

RÉSZLETFIZETÉS (Kraftmentor program)

A 12 hónapos Kraftmentor program tartalma

A 12 hónapos program az alábbi 8 tananyagot tartalmazza:

  1. Kézműves márkaépítés (önállóan már nem elérhető, csak a program keretében). (1. és 3. hónap tananyaga)
  2.  A legjövedelmezőbb kézműves termékötletek titka (online piackutatás). (2. hónap tananyaga)
  3. Éves tervezés (4. hónap tananyaga)
  4. Kézműves kollekció 1×1 (5. hónap tananyaga)
  5. Hogyan használd jól, amit a Facebook ingyen ad? (6. hónap tananyaga)
  6. Első Facebook hirdetésem (7. hónap tananyaga)
  7. Képmegosztók használata kézműveseknek (Pinterest, Instagram) (8. hónap tananyaga)
  8. 40 napos kihívás (online kampány lépésről lépésre) (9, 10, 11, 12. hónap tananyaga)
A Kraftmentor program díja részletfizetés esetén bruttó 80.000, egyösszegű díjfizetés esetén 70.000 Ft. A korábban beszerzett kurzusokra befizetett díjakat ebből a 80.000 (vagy 70.000) Ft-ból levonjuk és egyedi díjat kalkulálunk, hogy így biztosítsuk, hogy mindenki egyenlő feltételekkel vehessen részt a programban.
A 12 hónapos program éves díja egy átlagosan 30%-os árkedvezményt jelent a fent említett kurzusokra. (Az alábbi oldalon találhatók a kurzusaink normál árai: https://tobbminthobbi.hu/tananyagok.)
A 12 hónapos program kedvezménye nem vonható össze a Több mint hobbi ezen tananyagaira meghirdetett más kedvezményekkel. A résztvevők megrendelésükkel kimondottan elfogadják, hogy a Kraftmentor programban szereplő 8 tananyagra nem vehetnek igénybe más jellegű kedvezményt a program alatt. A Több mint hobbi más tananyagait természetesen letölthetik akciós áron.
FONTOS! Amennyiben valaki a 12 hónapos program alatt megrendeli a 8 érintett kurzus bármelyikét, a Több mint hobbi a megrendelését azonnali hatállyal törli, az esetlegesen erre átutalt pénzét pedig visszautalja. Az így befizetett díat közös megegyezéssel a felek beleszámíthatják a részletfizetési programba.
A 12 hónapos alapképzés során a 8 kurzus fent meghatározott sorrendje egyénileg nem változtatható, mert azok egymásra épülnek a programban. A Több mint hobbi nem köteles a kurzusok sorrendjének megváltoztatására vonatkozó igényeket egyedileg kiszolgálni.
A programot van lehetőség különösebb anyagi hátrány nélkül szüneteltetni (lásd lent), vagy akár végleg abbahagyni és a később érdekesnek tűnő tananyagokat akár külön, a programon kívül beszerezni a tanuló által kívánt sorrendben. Abban az esetben, ha valaki elégedetlen az egyes hónapok tananyagával, azt írásban jelezheti a Több mint hobbi ügyfélszolgálatán (infokukactobbminthobbi.hu) és a Megelégedettségi garancia keretében (lásd fent) ügyét soron kívül kezeljük.

Kraftmentor klubtagság

A klubtagság a 12 hónapos programban résztvevőknek járó bónusz. Míg a kifizetett tananyagok természetesen később is bármikor elérhetők a zárt oldalon, a Kraftmentor csoporttal járó egyéb előnyök (bónusz tananyagok) csak az aktív részlet- és előfizetőknek tudjuk biztosítani. Aktív tagok azok, akik aktívak a csoportban és befizették az esedékes díjat.

1 éven túli Kraftmentor klubtagság

Ha már mind a 8 kurzusod megvan ÉS legalább 1 éve tagja vagy a klubnak, akkor is van lehetőséged meghosszabbítani a tagságodat, ha előfizetsz a heti sprintekre (24.000 Ft/negyedév).

Heti sprintek

A heti sprintek olyan heti marketing kihívások, melyeket ha elvégzed, haladhatsz hétről hétre a marketingben anélkül, hogy attól kellene tartanod, rossz helyre teszed az erőfeszítéseidet. A sprinteket a tanfolyami zárt oldalunkról tudod letölteni: 2 videó és 4 feladatleírás tartozik hozzá sprintenként.

A sprintekre is negyedéves csomagban lehet előfietni, pont úgy, ahogyan a 12 hónapos program tananyagaira, de a két termék nem ugyanaz!

Akinek megvan egy adott negyedév összes sprintje, részt vehet a negyedéves online Zoom foglalkozáson, ami egy master mind jellegű beszélgetés kézműves vállalkozók között, a Több mint hobbi moderálásával.

A sprinteket egyenként is meg lehet vásárolni, 4.500 Ft/alkalom.

Mi történik nemfizetés esetén?

A tananyagokkal mindig „kvittek vagyunk”, mert mindenkinek mindig annyi kurzus érhető el a zárt oldalon, amennyit addig kifizetett, és ezeket természetesen akkor sem veszíti el, ha a következő negyedéves díjat nem fizeti be. Csak a Kraftmentor csoporttagsága szűnik meg.

A fizetési határidő lejárta után 8 nappal minden nemfizető kikerül a csoportból átmenetileg, amíg nem pótolja a díjat.

Ha a fizetési határidő lejárta után 16 nappal sem fizet, akkor 3 hónapig nem aktiválhatja a csoporttagságát. A részletfizetését folytathatja (hozzájuthat új tananyagokhoz és a korábban megvásárolt tananyagokat sem veszíti el), de csoporttagsága nincs 3 hónapig akkor sem, ha közben fizet.

Azután, hogy valaki 3 hónapra kikerült a csoportból, csak egyszer tud visszajönni. Ha még egyszer 16 napot csúszik a befizetéssel, akkor sajnos többet nem lehet aktív előfizető és klubtag. Tananyagokat vásárolhat, tag nem lehet.

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

A honlapon található anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található anyagokból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Várőri Adrienn írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 40.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázzuk a jogtalan felhasználónak akkor, ha a honlapunkon megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtaláljuk egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

A honlap felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa bárhol nyilvánosságra hozott cikk, bejegyzés, poszt, komment, hang- vagy videófelvétel, nyilvános előadás tartalmazza a jogellenes módon átvett szövegünket, akkor azért 40.000 HUF/nap/kép, mondat kötbért fizet a honlap üzemeltetőinek. Jelen honlap szövegének átvételével a felhasználó kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást.

Amennyiben tudomásunkra jut a jogellenes használat ténye, úgy nem közvetlenül a jogsértőhöz, hanem a jogsértő költségére közjegyzőhöz fordulunk, hogy közokiratban tanúsítsa a jogellenes másolás tényét. A közokiratban hitelesített dátumtól kezdődően minden nap kiszámlázzuk a jogsértőnek a kötbért, és ezzel egy időben ügyvédhez fordulunk.

A Több mint hobbi összes blogbejegyzése, összes ingyenes tanulmánya és hírlevél sorozata, valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Kovács Sándor és Várőri Adrienn jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

Az oktató anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oktató anyagból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Várőri Adrienn írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 40.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázzuk a jogtalan felhasználónak akkor, ha a tananyagainkban megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtaláljuk egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

NAIH szám: NAIH-77008/2014

Adószám: 67040845-1-27

Jelen ASZF részét képezi tőle elválaszthatatlanul a Több mint hobbi Adatkezelési Nyilatkozata, mely itt érhető el: https://tobbminthobbi.hu/adatvedelem